Rododendron

Temat: Wody naturalne i ich ochrona przed zanieczyszczeniami.
Wody naturalne i ich ochrona przed zanieczyszczeniami. Woda jest podstawowym elementem potrzebnym do zachowania równowagi w przyrodzie. Bez niej nie byłoby życia na Ziemi. Trzeba, więc pamiętać o utrzymaniu jej w czystości i oszczędzaniu zasobów wodnych. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak duży problem stanowią zanieczyszczenia wód naturalnych. Choć wody należą do zasobów niewyczerpalnych, ich zanieczyszczenie może spowodować, że staną się nieprzydatne człowiekowi lub wręcz dla niego szkodliwe. Najogólniej zanieczyszczenia dzielimy na: 1. Naturalne-są to organiczne resztki przedostające się do zbiorników wodnych, wpływają na zmianę ich składu chemicznego i fizycznego. Woda w naturalny sposób potrafi unieszkodliwić...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1813Temat: Zanieczyszczenia wód
...kondensacja pary wodnej,co powoduje z kolei tworzenie się opadów atmosferycznych.W ten sposób woda powraca na powierzchnię ziemi,która częściowo wsiąka, częściowo spływa do mórz, oceanów, i innych zbiorników wodnych, a częściowo zaś wyparowuje tworząc ponownie chmury.Jest to obieg wody w przyrodzie. Proces ten powtarza się tworząc cykl zamkiniety, dzieki, któremu możliwe jest wszechstronne wykorzystanie wody przez człowieka. Zanieczyszczenia wód naturalnych można podzielić ogólnie na : -Na zanieczyszczenia fizyczne składają się substancje stałe, znajdujące się w wodzie w postaci mniej lub bardziej rozdrobnionych zawiesin lub cząstek koloidowych. Mogą to być drobne cząstki obumarłych organizmów roślinnych lub zwierzęcych, rozdrobnione cząstki gleby lub substancje nierozpuszczalne, pochodzące ze ścieków przemysłowych....
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2169


Temat: Zanieczyszcenia wody i sposoby walki z nimi
...określonych rodzajów zanieczyszczeń. Jednym z najważniejszych wskaĄników zanieczyszczenia wód powierzchniowych jest stężenie rozpuszczonego tlenu, które może przyjmować maksymalną wartość 8?9 mg/dm3? mniejsze stężenie tlenu świadczy o zanieczyszczeniu wód związkami organicznymi, rozkładalnymi biochemicznie; spadek stężenia tlenu poniżej 4 mg/dm3 powoduje obumieranie wielu organizmów wodnych. Innymi wskaĄnikami zanieczyszczenia wód naturalnych są: biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, będące miarą zawartości rozkładalnych biochemicznie związków organicznych; ponadto chemiczne zapotrzebowanie tlenu? miara zawartości wszystkich związków organicznych; obecność zawiesin mineralnych i organicznych, a także nieorganicznych i organicznych związków azotu, fosforu. Wartości wskaĄników zanieczyszczenia rzek zależą w dużym...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1799


Temat: Czarne wody
...śladowych, oraz bardzo małym stężeniu zanieczyszczeń. Poza tym nasze zbiorniki mają niewielką, w porównaniu do zbiorników naturalnych, objętość, a co za tym idzie stężenia zanieczyszczeń są dużo większe. Metale ciężkie o których pisałem wcześniej gromadzone są przez wszystkie organizmy żywe. Ich mutagenne działanie nie objawia się natychmiastowo, lecz po pewnym czasie po osiągnięciu pewnego stężenia. Przez zanieczyszczenia wód naturalnych w organizmach ryb, a także stworzeń na wyższych łańcucha pokarmowego następują mutacje. Zauważalne jest to między innymi u wielu gatunków ptaków żywiących się rybami. Więc sytuacja w naszych warunkach nie wygląda tak kolorowo jak mogłoby się wydawać. Dążyć należy do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, a co za tym idzie ograniczenia długoterminowego wpływu na...
Źródło: apisto.pl/fa/viewtopic.php?t=1685